دورکاري-بازارياب تورهاي ورودي مسلط به زبان انگليسي – آشنايي کامل به شهرها و استان هاي کشور و مسيرها و جاذبه هاي گردشگري- تحصيلات گردشگري ارجعيت دارد- مسلط به کامپيوتر و برنامه نويسي تورهاي ايرانگردي و قيمت گذاري- توليد برنامه سفر- بازاريابي و توان ارتباط با مخاطبان خارجي (به زبان انگليسي) -جذب همکار در تمام استان هاي ايران

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی 1

سوابق تحصیلی 2

سوابق تحصیلی 3

دوره های تخصصی 1

دوره های تخصصی 2

دوره های تخصصی 3

زبان هایی که میدانید

جهت همکاری با این شرکت رعایت دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی آن الزامی می باشد. .

این موسسه جهت همکاری نیاز به معرف، ضامن معتبر و همچنین دادن ضمانت دارد

جزئیات مشاغلی که عهده دار بوده اید را بنویسید ،لطفا از آخرین شغل شروع نمائید

مشخصات معرف و یا کسانیکه میتوان با آنها تماس گرفت:

- جهت همكاری اين مؤسسه رعايت دستورالعمل ها و ضوابط اجرايی آن الزامی است .